Poboljšanje upravljanja Parka prirode Hutovo Blato

Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF sa sjedištem u Washingtonu globalni je lider u omogućavanju civilnog društva da utječe i sudjeluje u očuvanju nekih od najugroženijih ekosustava u svijetu. Temelji cilj CEPF programa usmjeren je na zaštitu biološki najbogatijih i najugroženijih područja poznatih kao vruće točke biološke raznolikosti. Park prirode Hutovo blato prepoznat je kao izuzetno važno područje bioraznolikosti na Mediteranskom bazenu.

Kroz projekt „Poboljšanje upravljanja Parka prirode Hutovo Blato“ CEPF se, uz suradnju za EuroNatur organizacijom uključio u pomoć za održivo financiranje Parka prirode. Kroz period od lipnja 2013.g. do svibnja 2015.g. tri nadzornika Parka prirode, kroz projektne aktivnosti biti će financirani od CEPF organizacije. Cilj projekta je uspostava učinkovite nadzorne službe, monitoring staništa i vrsta, posebno ptica, te promicanje parka kao turističke destinaciju na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF, moli sve posjetitelje i korisnike usluga Parka prirode da ukoliko se osjećaju nepravedno tretirani od strane nadzornika ili drugog osoblja mogu poslati svoje žalbe izravno CEPF organizaciji, opisujući problem sa Parkom prirode.

Svoje žalbe možete slati na e-mail: PierreCarret.

Razvoj turističke ponude Parka prirode

Projekt realiziran kroz projekt "Seenet" pod pokroviteljstvom talijanske regije Toscana, a u suradnji sa Nevladinom organizacijom Ucodep. Cilj projekta je bio poboljšanje turističke ponude parka.Realizacijom projekta napravljena je i opremljena turistička agencija parka, izgrađene dvije osmatračnice za ptice, nabavljena je računalna oprema s GIS programom i obuka osoblja, kupljeni su dalekozori i teleskop, 5 bešumnih motora i adekvatne brodice, izrađene su brošure na talijanskom i engleskom jeziku i 2 vrste plakata. Projekt je završen svečanim potpisivanjem povelje bratimljenja 2 prijateljska parka- Migliarino-San rossore- Massaciuccolli iz Toscane i Park prirode "Hutovo blato".

Zaštita i opstanka divljih konja u Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je rađen s ciljem da se izvrši inventarizacija i opis svih jedinki u krdu "divljih konja" koji žive na području Parka, te da se ukaže na značaj daljnjeg razvitka i gospodarenja ovim iznimnim resursima koji postoje u parku. Projekt je financirao "Rec" Mostar, izrađene su i brošure koje je financirala NVO "Alisei" Sarajevo i Republika Italija.

Revitalizacija biljnog pokrivača u Parku prirode "Hutovo blato"

Kao posljedica požara u Parku nužno je bilo prici revitalizaciji flore, posebice autohtonih drvenastih grmastih vrsta. Posađeno je nekoliko tisuća sadnica vrbe i vodenog jasena , te drugih vrsta. Ovaj projekt se izvodio pod pokroviteljstvom NVO "Alisei" Sarajevo, u suradnji sa Republikom Italijom.

Projekt protupožarne zaštite Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je realiziran 2004. godine u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Republike Italije s ciljem da se zaštiti flora parka u kritičnim periodima godine a samim tim i fauna koja naseljava taj prostor.

Opremanje zbirka muzeja u Parku prirode "Hutovo blato"

Realizacija projekta je još uvijek u tijeku.

Izgradnja zgrade muzeja u Parku prirode "Hutovo blato"

Na mjestu stare lovočuvarske zgrade stradale u ratnim dešavanjima izgradila se zgrada u svrhu formiranja zbirki flore i faune iz prostora parka, a sve s ciljem poboljšane edukacije posjetitelja kao i proširenjem turističke ponude. Projekt financirala Regija Lombardija u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo.

Izgradnja osmatračnica i revitalizacija plovnih objekata u parku "Hutovo blato"

Povećanjem broja turističkih posjeta ukazala se potreba za obnovom safari brodica kao osnovnog sredstva za izvođenje ove turističke djelatnosti, isto tako izgrađene su osmatračnice u raznim dijelovima parka(lokacije predviđene za promatranje ptica). obnovljene su 4 barke i izgrađeno 5 osmatračnica. Projekt je financirala regija Lombardija u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo.

Sadnja drvoreda na ulasku u Park prirode "Hutovo blato"

U dužini od 500 metara, sa obje strane ulaznog puta u Park zasađene su lipe, javori, katalpe, kesteni, platani i druge drvenaste vrste koje su pogodne na ovom prostoru za formiranje drvoreda.

Edukacijska staza

Sve većim dolaskom učeničkih ekskurzija i jednodnevnih posjeta školske mladeži nastala je potreba za izgradnjom edukacijske staze koja pokazuje reprezentativne biljne i životinjske vrste parka. Projekt je realiziran u suradnji sa "REC-"om Mostar kojeg je financirala Švicarska agencija za obnovu i razvoj.

Sjetve žitarica za prehranu migratornih vrsta ptica u Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je realiziran s ciljem prihranjivanja migratornih vrsta ptica koje dolaze u Park u vrijeme migracija, a istovremeno prihranjivanje autohtonih vrsta faune parka. Radovi su se izvodili na više pogodnih lokacija, a sam projekt realiziran u suradnji as NVO "Alisei" Sarajevo i Republikom Italijom.