Razvoj turističke ponude Parka prirode

Projekt realiziran kroz projekt "Seenet" pod pokroviteljstvom talijanske regije Toscana, a u suradnji sa Nevladinom organizacijom Ucodep. Cilj projekta je bio poboljšanje turističke ponude parka.Realizacijom projekta napravljena je i opremljena turistička agencija parka, izgrađene dvije osmatračnice za ptice, nabavljena je računalna oprema s GIS programom i obuka osoblja, kupljeni su dalekozori i teleskop, 5 bešumnih motora i adekvatne brodice, izrađene su brošure na talijanskom i engleskom jeziku i 2 vrste plakata. Projekt je završen svečanim potpisivanjem povelje bratimljenja 2 prijateljska parka- Migliarino-San rossore- Massaciuccolli iz Toscane i Park prirode "Hutovo blato".

Zaštita i opstanka divljih konja u Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je rađen s ciljem da se izvrši inventarizacija i opis svih jedinki u krdu "divljih konja" koji žive na području Parka, te da se ukaže na značaj daljnjeg razvitka i gospodarenja ovim iznimnim resursima koji postoje u parku. Projekt je financirao "Rec" Mostar, izrađene su i brošure koje je financirala NVO "Alisei" Sarajevo i Republika Italija.

Revitalizacija biljnog pokrivača u Parku prirode "Hutovo blato"

Kao posljedica požara u Parku nužno je bilo prici revitalizaciji flore, posebice autohtonih drvenastih grmastih vrsta. Posađeno je nekoliko tisuća sadnica vrbe i vodenog jasena , te drugih vrsta. Ovaj projekt se izvodio pod pokroviteljstvom NVO "Alisei" Sarajevo, u suradnji sa Republikom Italijom.

Projekt protupožarne zaštite Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je realiziran 2004. godine u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Republike Italije s ciljem da se zaštiti flora parka u kritičnim periodima godine a samim tim i fauna koja naseljava taj prostor.

Opremanje zbirka muzeja u Parku prirode "Hutovo blato"

Realizacija projekta je još uvijek u tijeku.

Izgradnja zgrade muzeja u Parku prirode "Hutovo blato"

Na mjestu stare lovočuvarske zgrade stradale u ratnim dešavanjima izgradila se zgrada u svrhu formiranja zbirki flore i faune iz prostora parka, a sve s ciljem poboljšane edukacije posjetitelja kao i proširenjem turističke ponude. Projekt financirala Regija Lombardija u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo.

Izgradnja osmatračnica i revitalizacija plovnih objekata u parku "Hutovo blato"

Povećanjem broja turističkih posjeta ukazala se potreba za obnovom safari brodica kao osnovnog sredstva za izvođenje ove turističke djelatnosti, isto tako izgrađene su osmatračnice u raznim dijelovima parka(lokacije predviđene za promatranje ptica). obnovljene su 4 barke i izgrađeno 5 osmatračnica. Projekt je financirala regija Lombardija u suradnji sa NVO "Alisei" Sarajevo.

Sadnja drvoreda na ulasku u Park prirode "Hutovo blato"

U dužini od 500 metara, sa obje strane ulaznog puta u Park zasađene su lipe, javori, katalpe, kesteni, platani i druge drvenaste vrste koje su pogodne na ovom prostoru za formiranje drvoreda.

Edukacijska staza

Sve većim dolaskom učeničkih ekskurzija i jednodnevnih posjeta školske mladeži nastala je potreba za izgradnjom edukacijske staze koja pokazuje reprezentativne biljne i životinjske vrste parka. Projekt je realiziran u suradnji sa "REC-"om Mostar kojeg je financirala Švicarska agencija za obnovu i razvoj.

Sjetve žitarica za prehranu migratornih vrsta ptica u Parku prirode "Hutovo blato"

Ovaj projekt je realiziran s ciljem prihranjivanja migratornih vrsta ptica koje dolaze u Park u vrijeme migracija, a istovremeno prihranjivanje autohtonih vrsta faune parka. Radovi su se izvodili na više pogodnih lokacija, a sam projekt realiziran u suradnji as NVO "Alisei" Sarajevo i Republikom Italijom.